Nur Alemi

Nur Alemi

Nuralemi

  
Hamdu Sena;ezeli ve ebedi,Rahman ve Rahim , varlık alemine giren gördüğümüz ve görmediğimiz tüm mahlukatın Rabbi olan
Allah'a olsun.Selatu Selam ise iki cihan serveri Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya , şanlı ashabına aline ve O' nu takip eden tüm Müslümanlara olsun.
HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLURMU?''Ez - Zümer''Süresi/9

''KULLAR İÇİNDEN ANCAK ALİMLER , ALLAH'TAN (gereğince)KORKARLAR'' FATIR SÜRESİ /28

Yani alimler Allah'tan en çok korkanlardır.İmam Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.''Ey insanlar öğreniniz;ilim ancak öğrenmekle olur,fıkıh ise fıkhı öğrenmekle olur.

''Kim şer'i ilim öğrenmek ve dinde fakih olmak istiyorsa doğru bir yol seçmesi gerekir.İlim ehlinden onu mümeyyiz derecesine getirecek kadar şer'i ilim almadan tek başına kitaplardan ilim almaya itimad etmesin yani yanında yalnışını düzeltecek kimse yoksa ve kendiside , kitaplardaki yalnışı doğrudan ayırt edebilecek mümeyyiz sıfatında değil ise ,sadece kitaplara bakarak ilim almaya kalkışırsa,bu kimse yalnış anlamaya düşüp düşmediğinden emin olamaz.Güvenilir ve Allah'tan korkan Alimlere gitmeden tek başına kitaplara bakma uslübü onu ne alim nede şer-i ilim talebesi yapar.Şer-i ilim ancak alimlerden ilim telakki etmekle olur.Peygamber Efendimiz ilimi öğrenmek için alimlere gideni meth etmiştir.İmam Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:''Allah, şer-i ilmi öğrenmek için yola çıkan kimseye Cennete götüren yolu kolaylaştırır.

''İmam Buhari'nin ''Sahih''inde '' Kavilden ve amelden önce ilim'' başlığında bir bölüm vardır.Bu da Kur'an-ı Kerim'in '' Muhammed '' Süresinin 19. ayetine, yani ''Allah'tan başka ilah yoktur.''ayetine dayanarak belirtilmiştir.


Allah-u Teala bir ayette, mü'minlere kendilerini ve ailelerini yakıtı insanlardan ve taşlardan olan Cehennemden kurtarmalarını emrediyor.'' Et - Tehrim Süresi/6


Tabilerden olan Ataa b. Ebi Rebah -radiyallah-u-anh- bu ayeti şöyle tesfir etti:''Nasıl namaz kılacağını , nasıl oruç tutacağını, nasıl alışveriş yapacağını ve nasıl evlenip boşuyacağını öğrenmekle olur.


Erkek ve Kadının Üzerine İlim Öğrenmenin Farz Olması
Din ilminin zaruri kısmını öğrenmek, hem erkeklere hemde kadınlara farzdır.Sadece erkeklere değildir.İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:''İlim talep etmek her müslümana farzdır.''


                  

 
  

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol